Kanalisationsbidraget (delvis) beviljat

Vi har blivit beviljade 4 Mkr i kanalisationsbidrag från Länsstyrelsen! Kompletterande ansökan om 1 Mkr från PTS är inlämnad och beslut, vilket är mest en formalitet, väntas inom två veckor. Sedan är det fullt allvar!