Årsmöte 2015

Årsmötet hålls söndagen den 3 maj kl 14 i Alltidhults skola. Handlingarna hittar du under Föreningen–Årsmöte i toppmenyn (efter medlemsinloggning).