Nu har även kommunen slutbetalat

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni beslutades att utbetala ytterligare 22 000 kr i bidrag till vår förening, pga ett tidigare fel i momsberäkningen. Vi har nu fått 145 230 kr i bidrag från kommunen, vilket täcker vårt direkta underskott i fiberentreprenaden.

Det vi dock inte blivit kompenserade för, är den rabatt på 3 500 kr som ges till triple-play-kunderna i OKTVs nät - och som var utlovad i kommunens IT-infrastrukturplan. I det ekonomiska läge som kommunen nu befinner sig, tänker vi inte öda kraft på att driva denna fråga vidare. Vi kan bara konstatera, att vi säkert är mycket mera lyckligt lottade än de föreningar som nu ska genomföra sina byanätsbyggen inom det nya landsbygdsprogrammet!

Vi har nu i alla fall en ekonomi i balans, och går in i ett långsiktigt driftsstadium.

Styrelsen önskar alla en skön sommar!