Uppdatering av läget mitt i sommaren

Länsstyrelsen har faktiskt beviljat de 4 miljoner kronor (80%) som kommer från Jordbruksverket, och ansökt hos Post och Telestyrelsen (PTS) om de resterande 20% – mest en formalitet men även en förutsättning för att få de 80 procenten. Detta skulle ta två veckor, men har strulat pga personalomsättning på PTS – och nu har vi nog också hamnat i semesterstiltje!

Så snart vi får beslut om hela finansieringen kommer vi att skicka ut fastighetsanslutningsavtal till alla medlemmar. Detta blir alltså det första bindande avtalet, och eftersom vi räknar med att alla har tagit ställning kommer vi att begära in påskrift ganska omgående. Med utskicket kommer också att finnas ett erbjudande om förmånliga lån till hela anslutningsavgiften, 17,200 kr, från Sparbanken i Karlshamn som föreningen har sina affärer med. Inbetalningen av avgiften behöver inte ske förrän senare; när vi har upphandlat grävjobben och behöver kapital för att betala fakturorna – troligen först i september/oktober.