Föreningen

Byarna över sjöarna - strukturDen 24 mars 2013 bildade vi, efter två månader som interimsförening, Byarna över Sjöarna Fiber ekonomisk förening vid en konstituerande stämma i Nebbeboda skola. Vi hade då fått in över 70 preliminära medlemmar som betalat 100 kr i avgift per fastighet.

Efter förprojektering och preliminär kostnadsberäkning av nätet lämnades en ansökan om 5 miljoner i kanalisationsbidrag in till Länsstyrelsen den 15 mars 2013, vilka blev till fullo beviljade den 18 juli samma år.

Den 12 augusti hade alla definitiva avtal om fastighetsanslutning inkommit, det blev till slut 53 anslutningspunkter. Avgiften bestämdes till 17,200 kr per anslutningspunkt (varav 15,000 är insatskapital) – men för anslutning i efterhand tillkommer extra avgifter! Nyheter har du kunnat läsa löpande här på hemsidan. Information endast för medlemmar finns tillgänglig efter inloggning till höger.

Från 2015 har vi gått in i normal, löpande verksamhet.

Under 2016 går vi ut med specialerbjudande om förmånlig nyanslutning.

Informationsmaterial

Argument för fiberanslutning finns i dokumentet Varför fiber.

Bakgrund, läget vid föreningsbildandet och processen fram till ett fungerande fibernät i vårt område, se PRESENTATION.