Kanalisationsbidraget i hamn!

Idag, efter mer än fyra månaders handläggningstid, har vi fått de sista 20% av kanalisationsbidraget beviljat! Vi skickar nu ut fastighetsanslutningsavtal till alla medlemmar, vilket är det definitiva åtagandet att vara med i projektet och betala anslutningsavgiften 17,200 kr.

När vi fått in definitiva medlemmar kan vi starta slutprojekteringen och upphandling av grävning, nätoperatör och tjänsteleverantörer.

Ursprungsplanen; att ha ett färdigt nät innan nästa sommar, ligger fortfarande fast!