Anslutningsavtalen klara

Vi har nu fått in alla avtal om fastighetsanslutning. Några valde tyvärr att hoppa av i sista stund, och vi har nu definitivt 49 medlemmar med 53 anslutningar. Det är 52% av alla bebyggda fastigheter med elanslutning (74% av de permanentboende och 40% av fritidshusen).

Med utgångspunkt från detta går vi nu vidare med detaljprojektering av nätet. Här har vi kontrakterat InfraKonsult Syd, och deras arbete ligger sedan till grund för upphandling av kanalisationen.

Anbudsinfordran beräknas ske i slutet av september, och först efter 30 dagar kan vi kräva in anbuden. Det betyder alltså att grävarbetena kan starta tidigast i november – och då hoppas vi på en mild vinter så att vi inte drabbas av långa stillestånd! Slutmålet, att ha ett fungerande bredband nästa sommar, står fortfarande kvar.