Stadgeändring på gång

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma den 5/11 i syfte att få till stånd en stadgeändring. Anledningen är att tidigare information om fördelningen mellan medlemsinsats och anslutningsavgift kan ge negativa skatteeffekter. Vid mötet kommer vi också att informera om aktuellt läge och ge tillfälle till frågor.

Medlemmar kan logga in till höger och läsa mera detaljerad information!