Andra och sista upphandlingen också igång!

Vi tar nu även in anbud på Mark- och Fiberentreprenad för vårt fibernät.

Länk till annonsen och underlaget:

https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=1649

Anbudsgivare måste registrera sig (gratis) för att hämta förfrågningsunderlaget, och då får man också automatiskt meddelanden om eventuella kompletteringar och svar på frågor.

Sista anbudsdag är 2014-03-12!