Utvärdering av KO-anbud

Vi har fått in anbud för Kommunikationsoperatör med Tjänster, Underhåll & Drift. Utvärdering pågår.