Kontraktsförhandlingar pågår

Styrelsen förhandlar för närvarande om kontrakt med både Kommunikationsoperatören och Mark- och Fiberentreprenören. Vi räknar med att dessa avtal ska vara slutna före årsmötet. Vid detta kommer leverentörerna att presentera sig och berätta vad som händer framöver, så alla medlemmar är välkomna att ta del av denna information. Vi räknar sedan med att sätta igång grävningen ganska omgående efter årsmötet. Äntligen!