Slutbesiktningen klar!

Den 26 februari var Länsstyrelsen på besök för att slutbesiktiga vår anläggning. Besiktningen gällde kanalisationsdelen och omfattade alla våra kontrakt och avtal, upphandling, fakturor,ekonomi, särredovisning, verifikationer och allmän bokföring, ritningar och övrig dokumentation, skyltning, matrialkvalitet och utförande, sårbarhetsanalyser, förvaltningsplaner, skyltning, registrering i ledningskollen... 

Glädjande nog gick allt igenom utan någon som helst anmärkning – högsta betyg! Resterande 10% av kanalisationsbidraget kommer nu att utbetalas av Jordbruksverket under april månad.

Styrelsen arbetar vidare med ansökan till kommunen om bidrag till fiberdelen samt med beräkning av löpande kostnader och byanätsavgifter som kommer att presenteras på årsmötet i maj. Vi återkommer inom kort med exakt datum för detta.