Utbyggnad av nätet

Byarna över Sjöarnas fibernät växer med 13%! Fem nya medlemmar och sju anslutningar tillkommer; i Nyteboda, Kullan (2), Brokamåla, Alltidhult (2) och Boafall. Arbetena påbörjas efter semestern och alla kommer att kopplas in innan vintern. Tack vare ett gott samarbete med Olofströms Kraft AB kan vi samförlägga med el till flera av de nya kunderna, samtidigt som vi skapar förutsättningar för ytterligare anslutningar framöver.