God Jul och Gott Nytt År!

Så här två år efter driftsättningen av vårt byanät kan vi nu konstatera att även utvidgningen i princip är klar!

Vi i styrelsen önskar alla tillkommande medlemmar god förnöjelse med bredbandet, och det gäller förstås fortsatt även de tidigare. Vi kan nu välja hastigheter upp till 500 Gbit/s och ett stort antal TV-kanaler.

Nu summerar vi årets händelser och ekonomi, och återkommer med kallelse till årsmöte i april.