Kontraktsförhandlingar pågår

Styrelsen förhandlar för närvarande om kontrakt med både Kommunikationsoperatören och Mark- och Fiberentreprenören. Vi räknar med att dessa avtal ska vara slutna före årsmötet. Vid detta kommer leverentörerna att presentera sig och berätta vad som händer framöver, så alla medlemmar är välkomna att ta del av denna information. Vi räknar sedan med att sätta igång grävningen ganska omgående efter årsmötet. Äntligen!

Utvärdering av KO-anbud

Vi har fått in anbud för Kommunikationsoperatör med Tjänster, Underhåll & Drift. Utvärdering pågår.

Andra och sista upphandlingen också igång!

Vi tar nu även in anbud på Mark- och Fiberentreprenad för vårt fibernät.

Länk till annonsen och underlaget:

https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=1649

Anbudsgivare måste registrera sig (gratis) för att hämta förfrågningsunderlaget, och då får man också automatiskt meddelanden om eventuella kompletteringar och svar på frågor.

Sista anbudsdag är 2014-03-12!

Första upphandlingen igång!

Vi tar nu in anbud på Kommunikationsoperatör med Tjänster, samt Drift & Underhåll för vårt fibernät.

Länk till annonsen och underlaget:

https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=1494

Anbudsgivare måste registrera sig (gratis) för att hämta förfrågningsunderlaget, och då får man också automatiskt meddelanden om eventuella kompletteringar och svar på frågor.

Sista anbudsdag är 2014-02-26!

Nya föreningsstadgar

Bolagsverket har registrerat våra nya stadgar, vilka därmed är gällande.

Se under Föreningen i menyn ovan! Där finns också aktuell karta.

Nya stadgar klara

En enhällig stämma har beslutat om stadgeändring. Bolagsverket beslutar nu i ärendet.

Extra föreningsstämmor

Vid extra föreningstämma den 5/11 beslöts enhälligt att genomföra föreslagen stadgeändring. Definitivt beslut tas vid nästa stämma den 19/11, se medlemssidor och utskickad kallelse!