Första upphandlingen igång!

Vi tar nu in anbud på Kommunikationsoperatör med Tjänster, samt Drift & Underhåll för vårt fibernät.

Länk till annonsen och underlaget:

https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=1494

Anbudsgivare måste registrera sig (gratis) för att hämta förfrågningsunderlaget, och då får man också automatiskt meddelanden om eventuella kompletteringar och svar på frågor.

Sista anbudsdag är 2014-02-26!

Nya föreningsstadgar

Bolagsverket har registrerat våra nya stadgar, vilka därmed är gällande.

Se under Föreningen i menyn ovan! Där finns också aktuell karta.

Nya stadgar klara

En enhällig stämma har beslutat om stadgeändring. Bolagsverket beslutar nu i ärendet.

Extra föreningsstämmor

Vid extra föreningstämma den 5/11 beslöts enhälligt att genomföra föreslagen stadgeändring. Definitivt beslut tas vid nästa stämma den 19/11, se medlemssidor och utskickad kallelse!

gimmefibreday 468x60

Ge oss fiber!

Vi kan inte annat än hålla med!

Stadgeändring på gång

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma den 5/11 i syfte att få till stånd en stadgeändring. Anledningen är att tidigare information om fördelningen mellan medlemsinsats och anslutningsavgift kan ge negativa skatteeffekter. Vid mötet kommer vi också att informera om aktuellt läge och ge tillfälle till frågor.

Medlemmar kan logga in till höger och läsa mera detaljerad information!

Anslutningsavtalen klara

Vi har nu fått in alla avtal om fastighetsanslutning. Några valde tyvärr att hoppa av i sista stund, och vi har nu definitivt 49 medlemmar med 53 anslutningar. Det är 52% av alla bebyggda fastigheter med elanslutning (74% av de permanentboende och 40% av fritidshusen).

Med utgångspunkt från detta går vi nu vidare med detaljprojektering av nätet. Här har vi kontrakterat InfraKonsult Syd, och deras arbete ligger sedan till grund för upphandling av kanalisationen.

Anbudsinfordran beräknas ske i slutet av september, och först efter 30 dagar kan vi kräva in anbuden. Det betyder alltså att grävarbetena kan starta tidigast i november – och då hoppas vi på en mild vinter så att vi inte drabbas av långa stillestånd! Slutmålet, att ha ett fungerande bredband nästa sommar, står fortfarande kvar.