Utvärdering av KO-anbud

Vi har fått in anbud för Kommunikationsoperatör med Tjänster, Underhåll & Drift. Utvärdering pågår.

Andra och sista upphandlingen också igång!

Vi tar nu även in anbud på Mark- och Fiberentreprenad för vårt fibernät.

Länk till annonsen och underlaget:

https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=1649

Anbudsgivare måste registrera sig (gratis) för att hämta förfrågningsunderlaget, och då får man också automatiskt meddelanden om eventuella kompletteringar och svar på frågor.

Sista anbudsdag är 2014-03-12!

Första upphandlingen igång!

Vi tar nu in anbud på Kommunikationsoperatör med Tjänster, samt Drift & Underhåll för vårt fibernät.

Länk till annonsen och underlaget:

https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=1494

Anbudsgivare måste registrera sig (gratis) för att hämta förfrågningsunderlaget, och då får man också automatiskt meddelanden om eventuella kompletteringar och svar på frågor.

Sista anbudsdag är 2014-02-26!

Nya föreningsstadgar

Bolagsverket har registrerat våra nya stadgar, vilka därmed är gällande.

Se under Föreningen i menyn ovan! Där finns också aktuell karta.

Nya stadgar klara

En enhällig stämma har beslutat om stadgeändring. Bolagsverket beslutar nu i ärendet.

Extra föreningsstämmor

Vid extra föreningstämma den 5/11 beslöts enhälligt att genomföra föreslagen stadgeändring. Definitivt beslut tas vid nästa stämma den 19/11, se medlemssidor och utskickad kallelse!

gimmefibreday 468x60

Ge oss fiber!

Vi kan inte annat än hålla med!