God Jul och Gott Nytt År!

Så här två år efter driftsättningen av vårt byanät kan vi nu konstatera att även utvidgningen i princip är klar!

Vi i styrelsen önskar alla tillkommande medlemmar god förnöjelse med bredbandet, och det gäller förstås fortsatt även de tidigare. Vi kan nu välja hastigheter upp till 500 Gbit/s och ett stort antal TV-kanaler.

Nu summerar vi årets händelser och ekonomi, och återkommer med kallelse till årsmöte i april.

Utbyggnad av nätet

Byarna över Sjöarnas fibernät växer med 13%! Fem nya medlemmar och sju anslutningar tillkommer; i Nyteboda, Kullan (2), Brokamåla, Alltidhult (2) och Boafall. Arbetena påbörjas efter semestern och alla kommer att kopplas in innan vintern. Tack vare ett gott samarbete med Olofströms Kraft AB kan vi samförlägga med el till flera av de nya kunderna, samtidigt som vi skapar förutsättningar för ytterligare anslutningar framöver.

Årsmöte 2016

Årsmötesförhandlingarna kommer att hållas söndagen den 17 april kl 14 i Alltidhults skola. Kallelse har skickats till alla medlemmar, och möteshandlingarna finns tillgängliga här på hemsidan efter inloggning.

Nu utvidgar vi fibernätet!

Vi har nu en säker drift, stabil ekonomi och god kapacitet. Vi kan därför erbjuda flera att ansluta sig!

För fastigheter inom närområdet har vi nu en mycket tidsbegränsad
Kampanj!

  • Alla tillkommande delar på en efteranslutningsavgift (5,000 kr)!
  • Vi undersöker samgrävning med el via Olofströms Kraft AB (OKAB).
  • Vi söker också kommunalt bidrag för grävkostnader.
  • Vi fördelar samordning och bidrag så att alla betalar samma meterkostnad.

När vi fått in intresseanmälningar beräknar vi ett preliminärt totalpris för varje anslutning. De som inte accepterar detta kan tacka nej, därefter upprepar vi processen med de kvarstående.

När det slutliga antalet intressenter skrivit avtal upphandlas entreprenaden. Vi siktar på att hela projektet ska vara klart under tidig höst 2016.
Vi vill ha preliminära, icke-bindande intresseanmälningar senast den 1 mars 2016!

För våra nuvarande medlemmar finns möjlighet att beställa flera anslutningar för samma villkor.

Gott Nytt 2016!

Nu har vi varit igång i över ett år, fantastiskt. Vi önskar er alla en fortsatt hög hastighet – ja ännu högre; Vi har höjt ribban och erbjuder nu upp till 500 Mbit/s om ni vill supersurfa. Beställ via OKTVs hemsida!

Nu har även kommunen slutbetalat

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni beslutades att utbetala ytterligare 22 000 kr i bidrag till vår förening, pga ett tidigare fel i momsberäkningen. Vi har nu fått 145 230 kr i bidrag från kommunen, vilket täcker vårt direkta underskott i fiberentreprenaden.

Det vi dock inte blivit kompenserade för, är den rabatt på 3 500 kr som ges till triple-play-kunderna i OKTVs nät - och som var utlovad i kommunens IT-infrastrukturplan. I det ekonomiska läge som kommunen nu befinner sig, tänker vi inte öda kraft på att driva denna fråga vidare. Vi kan bara konstatera, att vi säkert är mycket mera lyckligt lottade än de föreningar som nu ska genomföra sina byanätsbyggen inom det nya landsbygdsprogrammet!

Vi har nu i alla fall en ekonomi i balans, och går in i ett långsiktigt driftsstadium.

Styrelsen önskar alla en skön sommar!

Årsmöte 2015

Årsmötet hålls söndagen den 3 maj kl 14 i Alltidhults skola. Handlingarna hittar du under Föreningen–Årsmöte i toppmenyn (efter medlemsinloggning).