Kanalisationsbidraget i hamn!

Idag, efter mer än fyra månaders handläggningstid, har vi fått de sista 20% av kanalisationsbidraget beviljat! Vi skickar nu ut fastighetsanslutningsavtal till alla medlemmar, vilket är det definitiva åtagandet att vara med i projektet och betala anslutningsavgiften 17,200 kr.

När vi fått in definitiva medlemmar kan vi starta slutprojekteringen och upphandling av grävning, nätoperatör och tjänsteleverantörer.

Ursprungsplanen; att ha ett färdigt nät innan nästa sommar, ligger fortfarande fast!

Uppdatering av läget mitt i sommaren

Länsstyrelsen har faktiskt beviljat de 4 miljoner kronor (80%) som kommer från Jordbruksverket, och ansökt hos Post och Telestyrelsen (PTS) om de resterande 20% – mest en formalitet men även en förutsättning för att få de 80 procenten. Detta skulle ta två veckor, men har strulat pga personalomsättning på PTS – och nu har vi nog också hamnat i semesterstiltje!

Så snart vi får beslut om hela finansieringen kommer vi att skicka ut fastighetsanslutningsavtal till alla medlemmar. Detta blir alltså det första bindande avtalet, och eftersom vi räknar med att alla har tagit ställning kommer vi att begära in påskrift ganska omgående. Med utskicket kommer också att finnas ett erbjudande om förmånliga lån till hela anslutningsavgiften, 17,200 kr, från Sparbanken i Karlshamn som föreningen har sina affärer med. Inbetalningen av avgiften behöver inte ske förrän senare; när vi har upphandlat grävjobben och behöver kapital för att betala fakturorna – troligen först i september/oktober.

Kanalisationsbidraget (delvis) beviljat

Vi har blivit beviljade 4 Mkr i kanalisationsbidrag från Länsstyrelsen! Kompletterande ansökan om 1 Mkr från PTS är inlämnad och beslut, vilket är mest en formalitet, väntas inom två veckor. Sedan är det fullt allvar!